Friday, July 11, 2008

0 comments

Den första

Målet här är att försöka producera och lämna in minst en värdig illustration varje dag, enligt min optimistiska man. Och så börjar det. Jag ska sikta på att producera minst en värdig illustration varje dag och lämna in den i den här bloggen. Det och att tala bara på svenska eftersom jag verkligen behöver det.